Një studim i publikuar në JAMA Pediatrics ka identifikuar pesë faktorë përcaktues për zhvillimin e trurit të fëmijëve. Shkencëtarët kanë identifikuar pesë faktorë që janë thelbësorë për zhvillimin e trurit të fëmijëve gjatë vitit të parë të jetës. Sipas studimit të Universitetit të Uashingtonit në St Louis, ushqimi i mirë, një mjedis stimulues, një lagje e sigurt, kujdesi pozitiv, ritmet e rregullta cirkadiane dhe gjumi janë të gjithë elementë thelbësorë për rritje.

Truri i fëmijëve, ndikimi i pesë faktorëve
Ndërsa studimet e mëparshme kanë dhënë prova për përfitimet e këtyre faktorëve individualë të rritjes, hulumtimi i ri fokusohet në rëndësinë e të pesë faktorëve dhe se si ata ndikojnë në zhvillimin e trurit si në shtatzëni ashtu edhe në fëmijërinë e hershme.

Si ndodhi studimi
“Kur fëmijët kanë akses në këto mbështetje bazë – shkruan psikiatria e fëmijëve Joan Luby në revistën JAMA Pediatrics – edhe kur përballen me mjedise të pafavorshme, truri i tyre, zhvillimi kognitiv dhe socio-emocional përmirësohet”. Në studimin e tyre, Luby dhe kolegët ekzaminuan 232 të porsalindur dhe nënat e tyre, duke u fokusuar në faktorët pozitivë të pranishëm në mjedisin e tyre si gjatë shtatzënisë ashtu edhe në vitin e parë të jetës së fëmijëve.

I porsalindur
Fëmijët u rivlerësuan në zhvillimin e tyre social, emocional dhe njohës në moshën tre vjeçare dhe iu nënshtruan skanimeve MRI (rezonancë magnetike) për të vëzhguar strukturën e trurit. Ekipi zbuloi se fëmijët që kishin të pesë faktorët e rritjes u zhvilluan në mënyrë të shëndetshme.

“Ajo që është e re këtu është të shikojmë faktorët në tërësi dhe t’i mendojmë ata si një plejadë gjërash që janë të nevojshme dhe të rëndësishme që një fëmijë të lulëzojë,” shkroi psikiatri Deanna Barch në një shënim.

Rëndësia e mjedisit psikosocial
Studimi është pjesë e kërkimit të vazhdueshëm të Universitetit të Uashingtonit se si faktorët psikologjikë dhe socialë mund të ndikojnë në zhvillimin e trurit në vitet e hershme të fëmijës. Ndërsa gjenetika luan një rol në zhvillimin kognitiv të një fëmije, hulumtimet tregojnë se shëndeti ynë ndikohet kryesisht nga mjedisi ynë psikosocial. Me fjalë të tjera, faktorët mjedisorë, të tillë si ndjenja e sigurt ose ushqimi i duhur, gjithashtu ndikojnë në zhvillimin tonë, ndoshta edhe më shumë se struktura jonë biologjike.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *